Nguyễn Minh Thu

UnitedCFO | calendar Th11 22, 2023

Nguyễn Minh Thu là Giám đốc điều hành của United CFO. Cô mang đến kiến thức chuyên sâu và chuyên sâu trong việc quản lý Quản trị và Dịch vụ Kinh doanh Nhân sự. Cô ấy lãnh đạo hoạt động của chúng tôi để quản lý các yêu cầu về Quản trị Nguồn nhân lực của khách hàng, bao gồm các dịch vụ giới thiệu và trả lương. Ngoài vai trò lãnh đạo tại các công ty Việt Nam, bà từng làm việc tại các ngân hàng hàng đầu Việt Nam – Techcombank và VIB

Cô học tại Đại học Warsaw, Ba Lan và nói được tiếng Ba Lan, tiếng Anh và tiếng Việt

Tags