Minh Tu

UnitedCFO | calendar Th1 12, 2024

Minh Tú, cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam, đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Làm việc nhiều năm với vai trò vừa là kế toán vừa là trợ lý CEO, Tú có sự hiểu biết toàn diện về các thủ tục xuất nhập khẩu và quy trình kê khai thuế. Ngoài ra, cô còn cống hiến chuyên môn của mình với tư cách là cố vấn thuế cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ khác nhau. Tú có khả năng định hướng môi trường đa văn hóa và thông thạo tiếng Việt, tiếng Anh và có kiến thức nền tảng về tiếng Đức.

Tags