Tối đa hóa kiểm soát và tuân thủ

Tư vấn kinh doanh

Kiểm soát nội bộ không giới hạn ở hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Một khuôn khổ Kiểm soát nội bộ mạnh mẽ giải quyết tất cả các Mục tiêu quản lý rủi ro (Chiến lược, Hoạt động, Báo cáo và Tuân thủ) ở mọi Đơn vị và Thành phần cấp Đơn vị. Trong mỗi Mục tiêu Quản lý Rủi ro và ở mỗi Hợp phần Cấp Đơn vị và Đơn vị, có nhiều thành phần rủi ro mà các chuyên gia tư vấn của United CFO sẽ đánh giá cho công ty của bạn.

Nhận tư vấn miễn phí
about header image
Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

Nếu bạn muốn có ý kiến khách quan dựa trên nhiều năm giúp đỡ các doanh nghiệp tương tự như doanh nghiệp của mình thì bạn đã đến đúng nơi. Dựa vào kinh nghiệm của chúng tôi trong việc lập kế hoạch chiến lược, nghiên cứu khả thi, hệ thống thông tin và đánh giá cơ hội gia công, lập kế hoạch bất động sản cũng như mua bán và sáp nhập có thể là bước tốt nhất để bạn đạt được thành công lớn hơn với những hỗ trợ nhưng không giới hạn sau.

 • Tuyển tập
 • Quản lý dòng tiền
 • Tài trợ ngân hàng
 • Định giá doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch kinh doanh chiến lược
 • Kế hoạch thành công
 • Hình thành doanh nghiệp mới
 • Kiểm soát nội bộ
 • Kế toán doanh nghiệp nhỏ

Chúng tôi có thể giúp bạn đưa ra quyết định hợp lý và tránh những cạm bẫy mà doanh nghiệp của bạn có thể gặp phải. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể yên tâm rằng doanh nghiệp của bạn đang hoạt động tốt.

Công ty của bạn được hưởng lợi như thế nào từ việc tư vấn kinh doanh

Các dịch vụ tư vấn kinh doanh do UnitedCFO cung cấp có thể mang lại một số lợi ích cho công ty của bạn theo nhiều cách khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Chuyên môn và hiểu biết sâu sắc
 • Lập kế hoạch chiến lược
 • Quản lý tài chính
 • Quản lý rủi ro
 • Cải tiến hiệu quả
 • Tuân thủ và quy định
 • Mở rộng kinh doanh
 • Các cơ hội kết nối
 • Kế hoạch thành công
 • Phát triển nhân viên
 • Quản lý khủng hoảng
Công ty của bạn được hưởng lợi như thế nào từ việc tư vấn kinh doanh