Carina Diep Do

UnitedCFO | calendar Th11 22, 2023

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính và phân tích hoạt động, Carina mang đến bộ kỹ năng linh hoạt cho UnitedCFO. Cô là nhà lãnh đạo chiến lược với thành tích xây dựng và quản lý các tổ chức đồng thời thúc đẩy các sáng kiến của công ty nhằm đưa công ty phát triển. Carina là người giải quyết vấn đề bằng phân tích, giải quyết các nhu cầu của khách hàng và nhân viên, đồng thời tạo ra giải pháp cho các vấn đề phức tạp. Cô tin vào việc quản lý thận trọng các nguồn lực và nhân sự của công ty.
Carina là kế toán viên công chứng được chứng nhận và kinh nghiệm của cô rất phong phú, bao gồm các vai trò là Cán bộ tài chính, Giám đốc kiểm soát nội bộ và Giám đốc kế toán. Trước khi đồng sáng lập UnitedCFO, cô từng là kế toán trưởng và kiểm soát nội bộ trưởng tại CP Kelco, một phần của JM Huber Corporation, một trong những công ty gia đình, tư nhân lớn nhất ở Hoa Kỳ. Carina cũng từng là Giám sát Kiểm toán tại PwC. Cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân tại Hà Nội, Việt Nam, nơi cô có bằng cử nhân kế toán tổng hợp.

Tags